Onze werkwijze

Als uw juridisch adviseur streven wij  naar maatwerk en excellentie. Wij zien toe op persoonlijke, open communicatie en zorgen ervoor dat wij elkaar goed begrijpen. Om dit doel te bereiken, hanteren wij een zorgvuldige werkwijze.

Hoe wij doen, wat wij doen

Direct contact

U kunt uw vragen op vier manieren aan ons richten: via het contactformulier, de mail, telefonisch of via het gratis inloopspreekuur.  Wij hanteren hierbij een standaard antwoordtermijn van maximaal 24 uur. Indien u te maken heeft met een spoedvraag, dan raden wij u aan om dit uitdrukkelijk te vermelden. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval dezelfde dag contact met u op. Mocht u besluiten om uw zaak door Recht & Zekerheid te laten behandelen, dan vindt het verdere contactverloop altijd direct met uw eigen jurist plaats. Wij hanteren hierbij een 24/7  bereikbaarheid.

Kosteloos inloopspreekuur

Wilt u liever face-to-face uw juridische vraag aan ons voorleggen? Dat kan! Recht & Zekerheid biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van ons kosteloos juridisch spreekuur. Leg uw vraag voor aan onze juristen voor een eerste inzicht in uw situatie. Het juridisch spreekuur is elke donderdag van 19:00 uur tot 21:00 uur. Om onnodige wachttijden te voorkomen, hanteren wij een tijdsduur van maximaal 20 minuten per gesprek. Denkt u meer tijd nodig te hebben voor de bespreking van uw zaak, dan maken wij graag een afspraak met u. Ons bezoekadres is Kamerlingh Onnesweg 313, 1223 JJ te Hilversum.

Kennismaking

Wanneer uw vraag niet eenvoudig via de mail of de telefoon is te beantwoorden of wanneer u wat langer de tijd wenst te nemen voor een eerste gesprek, nodigen wij u graag uit om langs te komen voor een persoonlijk en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw juridische situatie (en het daarbij behorend financieel belang), uw wensen en behoeften, wat u van ons verwacht én wat u qua resultaten het liefste ziet. Op deze manier kunnen wij een beter beeld van uw zaak krijgen en beter inspelen op de resultaten. 

Advies en offerte

Binnen 5 werkdagen na het eerste contact, zullen wij u informeren betreffende de werkzaamheden die verricht dienen te worden om uw zaak tot een succes te leiden en de bijbehorende kosten. Recht & Zekerheid hanteert als hoofdregel een uurtarief per dienst. In voorkomende gevallen is het echter mogelijk de uren te maximeren: uren die hier te boven gaan komen niet voor uw rekening. Ook is het in bepaalde uitzonderingsgevallen mogelijk om een vaste prijs af te spreken, zodat wij úw financieel belang niet te boven gaan. Wij sturen u tezamen met het advies een offerte op van de te maken kosten. U kunt hier meer lezen over onze tarieven.

Samenwerking

Wanneer u besluit om de offerte te accepteren en de zaak door Recht & Zekerheid te laten oppakken, dan gaan wij graag de samenwerking met u aan en direct voor u aan de slag. U wordt vanaf dat moment juridisch bijgestaan door Recht & Zekerheid als uw eigen en persoonlijke juridisch adviseur.

Contact