EXPERTISE

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht in het kort

Het vreemdelingenrecht is in te delen in twee rechtsgebieden: het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Het asielrecht bestaat uit het geheel aan rechtsregels inzake asielzoekers en personen die aan te merken zijn als vluchteling. Indien u uit uw eigen herkomstland bent gevlucht wegens veiligheidsredenen, dan dient een asielaanvraag doorgaans te leiden tot een legale verblijfsvergunning in Nederland. Het asielrecht is bedoeld als recht van bescherming elders dan in het eigen land waar u vandaan komt, omdat u vrees heeft voor het eigen leven vanwege dreigende gevaren waar uw overheid u niet tegen kan beschermen. Het reguliere vreemdelingenrecht daarentegen betreft het geheel aan rechtsregels inzake alle andere opties voor vreemdelingen om legaal in Nederland te kunnen verblijven; de asielaanvraag is hiervan dus buitengesloten. Bij reguliere aanvragen gaat het doorgaans om het verblijf van werknemers, kennismigranten of gezinshereniging. Het vreemdelingenrecht maakt integraal onderdeel uit van het bestuursrecht, hetgeen onder andere nader is uitgewerkt in de Algemene wet bestuursrecht. Ook zijn diverse besluiten hierbij van toepassing.

Op zoek naar juridisch advies inzake het vreemdelingenrecht?

Heeft u juridische hulp nodig bij het aanvragen van een reguliere verblijfsvergunning of een asielaanvraag? Óf wilt u graag advies over uw rechten en plichten als vreemdeling? Recht & Zekerheid kan u van dienst zijn bij uiteenlopende kwesties inzake het vreemdelingenrecht. Onze juristen beschikken over specialistische kennis en kunnen u helpen met aanvragen, juridische processen en advisering inzake uw rechtspositie als vreemdeling.

Contact