EXPERTISE

Vastgoed- en Huurrecht

Vastgoed- en huurrecht in het kort

Het vastgoedrecht bestaat uit het geheel aan rechtsregels inzake alles dat met onroerende goederen te maken heeft. Enkele belangrijke onderwerpen binnen het vastgoedrecht zien op de (ver)koop, (ver)huur, de bouw, projectontwikkeling en financiering van onroerende zaken. Bij het vastgoedrecht komen daarom ook veel andere rechtsgebieden, zoals het bouw-, huur-, aanbestedings- en milieurecht, kijken. Dit leidt er tegelijkertijd toe dat ieder vastgoedproject wel te maken heeft met uiteenlopende wet- en regelgeving. Daarbij zijn er ook verschillende actoren, zoals projectontwikkelaars, aannemers, makelaars, verhuurders, verkopers e.d., betrokken en beoogt iedere partij zijn belangen te verdedigen. 

Het huurrecht heeft ook betrekking op onroerende zaken maar ziet specifiek op de rechtsregels inzake de juridische verhouding tussen verhuurder en huurder bij de huurovereenkomst. Volgens de wet is huur namelijk “de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zicht verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie”. Een huurovereenkomst kan zowel zien op zowel een roerende als een onroerende zaak. Bij roerende zaken kan men bijvoorbeeld denken aan auto’s, bouwvoertuigen en fietsen. De huurovereenkomst bij onroerende zaken ziet op de grond en of alles wat daarmee duurzaam is verenigd. De wet- en regelgeving inzake het huurrecht is voor het overgrote merendeel opgenomen in Titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek. Belangrijk hierbij is dat veel onderwerpen van dwingend recht zijn, hetgeen inhoudt dat men niet van de regels mag afwijken. Met name huurders van woonruimtes en bedrijfsruimtes met een publiek toegankelijk lokaal genieten hierdoor veel bescherming. Afwijken is nauwelijks toegestaan en geschiedt doorgaans slechts wanneer dit in het voordeel van de huurder is.

Op zoek naar juridisch advies inzake het vastgoed- en huurrecht?

Heeft u na de koop en levering van een nieuw (bedrijfs)pand geconstateerd dat er gebreken aan het pand kleven of moet u als huurder steeds voor kosten in uw huurhuis opdraaien? Óf heeft u wel zelf een pand aan een koper geleverd waar na levering pas bouwgebreken zijn ontdekt? Het onroerend goed- en huurrecht komen bij dergelijke scenario’s om de hoek kijken. Gezien de betrokken belangen in onroerend goed/huurkwesties erg hoog kunnen zijn, is het verstandig om te achterhalen welke partij juridisch verantwoordelijk gehouden kan worden en wie voor de kosten moet opdraaien. Wij bij Recht & Zekerheid beschikken over gespecialiseerde kennis en kunnen u helpen in uiteenlopende vastgoed- en huurrechtelijke kwesties.

Contact