Onze tarieven

Bij Recht & Zekerheid vinden wij het vanzelfsprekend dat u vóór het doen van een bepaalde aankoop wilt weten hoeveel u dit zal gaan kosten. Dit is niet anders bij de diensten van ons kantoor. Hoewel de totale kosten per individuele zaak afhankelijk zullen zijn, hopen wij u door middel van onderstaande prijsinformatie een indicatie te geven van de totale kosten. U kunt te allen tijde geheel kosteloos en vrijblijvend een offerte bij ons aanvragen. 

Uurtarieven

*De volgende uurtarieven gelden per 1 januari 2020.

Onze vaste en scherpe uurtarieven zijn de standaardvorm van het factureren van kosten. Wij hanteren voor onze juridisch-administratieve diensten een tarief t.h.v. €195,-, exclusief btw. Voor onze zuivere juridische diensten rekenen wij een tarief t.h.v. €250,- per uur exclusief btw en voor procesvoering een tarief t.h.v. €350,- per uur, exclusief btw. Onze uurtarieven gelden voor zowel particuliere als zakelijke cliënten. 

Beloningsafspraak (no cure, minimal pay)

Recht & Zekerheid is ervan op de hoogte dat er gevallen zijn waarbij de te maken kosten hoger zijn dan het financiële gewin van een zaak. Daarom bieden wij de mogelijkheid om zaken, met een financieel belang dat onder €500,- ligt, een kostendekkend nader te bepalen tarief af te spreken, waarbij enkel bij het winnen van de zaak een extra toeslag wordt doorberekend. Een en ander zal afhankelijk zijn van de hoogte van het financieel belang van uw zaak en diens complexiteit en inhoud.

Fixed fee

In bepaalde nader door ons te bepalen gevallen is het tevens mogelijk een vast bedrag (fixed fee) vóóraf aan het behandelen van uw zaak of opdracht af te spreken. Een fixed fee wordt vaak toegepast bij veelvoorkomende werkzaamheden zoals het opstellen van algemene voorwaarden of een overeenkomst of in het geval wanneer slechts eenmalig juridisch advies nodig is.

Reiskosten, verschotten en griffierrechten

Reiskosten worden doorberekend op basis van de gemaakte kosten voor het openbaar vervoer of tegen €0,20 ct./km. In bepaalde gevallen kan het tevens voorkomen dat er – naast onze dienstverlening – extra kosten gemaakt moeten worden. Hierbij valt te denken aan de griffierrechten, het raadplegen van deskundigen of de kosten voor het opvragen van uittreksels. Eventuele te maken extra kosten die wij dienen te maken bij het uitvoeren van uw zaak of opdracht, bespreken wij allereerst met u alvorens deze in rekening te brengen. 

Proceskostenveroordeling

Indien de procedure is verloren – hetgeen wij uiteraard zoveel mogelijk zullen voorkomen – kan de rechter u veroordelen in de proceskosten van de wederpartij. U kunt hier  lezen welke kosten hieronder worden begrepen. Deze kosten maken géén deel uit van de prijsafspraak met Recht & Zekerheid. 

Contact