EXPERTISE

Sociaal Zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht in het kort

Veel mensen krijgen in Nederland op een manier te maken met het sociaal zekerheidsrecht. Bijvoorbeeld als werknemer die ziek is, of werkloos dreigt te worden. Als uitkeringsgerechtigde, wiens
bijstandsuitkering wordt gekort. Als iemand van wie de Belastingdienst toeslagen terugvordert, of als iemand die onvoldoende inkomen genereert om in noodzakelijk levensonderhoud te voorzien. In deze gevallen regelt het sociaal zekerheidsrecht de (financiële) voorzieningen. Tevens vormt het sociaal zekerheidsrecht een financieel vangnet voor ouderen en gehandicapten die niet in staat zijn zelf aan het arbeidsproces deel te nemen. Ook als werkgever kunt u met sociale zekerheid te maken krijgen. Bijvoorbeeld wanneer ten onrechte een uitkering wordt toegekend, een loonsanctie wordt opgelegd, of bij conflicten en geschillen over verschuldigde premies aan de overheid. Het sociaal zekerheidsrecht is het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. Komt iemand, tijdelijk of blijvend, in financiële moeilijkheden, dan vormt de overheid het vangnet door middel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen en zorgt ervoor dat mensen bij arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben.

Op zoek naar juridisch advies inzake het sociaal zekerheidsrecht?

Het sociaal zekerheidsrecht bestaat uit een omvangrijk stelsel van wetten en maatregelen, waarbij veel verschillende grote partijen en instanties betrokken zijn en kan daarom erg ingewikkeld zijn. Tegelijkertijd hebben beslissingen op gebied van sociaal zekerheidsrecht vaak ingrijpende gevolgen voor de betrokkenen. Hierom is het van belang u goed te laten adviseren. Bij Recht & Zekerheid weten wij de weg in het complexe web van regels binnen de sociale zekerheid en kunnen wij u hierin adequaat adviseren en bijstaan. Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij Recht & Zekerheid terecht voor juridisch advies op alle terreinen van het sociaal zekerheidsrecht. Wij werken met vakbekwame juristen met gespecialiseerde kennis en beantwoorden graag uw vragen met betrekking tot alle aspecten van het sociaal zekerheidsrecht. Onze juristen kennen de specifieke regels, wetten en termijnen en kunnen u hierdoor effectief bijstaan met advies, het namens u opstellen van een bezwaar- of beroepschrift en u vertegenwoordigen bij de zitting van de desbetreffende instantie, rechtbank of Centrale Raad van Beroep.

Contact