EXPERTISE

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht in het kort

Het ondernemingsrecht is onderdeel van het burgerlijk recht en heeft betrekking op het geheel van wettelijke regels en rechtspraak omtrent rechtspersonen; meer specifiek op de rechtsvormen van ondernemingen met een winstoogmerk, oftewel bedrijven die als doel hebben om winst te maken. Het ondernemingsrecht wordt voorts onderverdeeld in het vennootschapsrecht en het rechtspersonenrecht. Het vennootschapsrecht heeft uitsluitend betrekking op de vennootschappen met winstoogmerk: de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV). Het rechtspersonenrecht gaat daarentegen over alle soorten rechtspersonen zoals geregeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Algemene Voorwaarden en contracten

Allemaal hebben we ermee te maken: de kleine lettertjes die worden meegestuurd bij het sluiten van een overeenkomst, oftewel: de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn schriftelijke bedingen die onderdeel uitmaken van een contract. Kortweg betreft dit de standaardbepalingen bij een overeenkomst (bedoeld voor een herhaaldelijk gebruik), die weliswaar belangrijk zijn, maar niet belangrijk genoeg om op te nemen in het contract (aangezien deze volgens de wet slechts de kern van de overeenkomst moet aangeven). In de algemene bepalingen worden veelal bepalingen omtrent aansprakelijkheid, opzegtermijnen, niet-nakoming, betaling en facturering en de wijze van beëindiging van de overeenkomst geregeld. In het contract wordt naar de algemene voorwaarden verwezen, als onderdeel uitmakend van de overeenkomst. 

Wij bij Recht & Zekerheid snappen dat er veel komt kijken bij het opstellen, wijzigen of vernietigen van algemene voorwaarden en contracten. Op het internet bestaan er diverse websites die deze documenten automatisch kunnen invullen. Onze ervaring leert echter dat de kwaliteit van deze documenten vaak onder het te mogen verwachte niveau is en dat een ondernemer slechter af is door gebruik hiervan. Wil je er zeker van zijn dat de algemene voorwaarden en contracten voor uw bedrijf goed opgesteld én waterdicht zijn, waardoor uw positie versterkt wordt? Om onnodige kosten te besparen, is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een deskundig juridisch adviesbureau. Recht & Zekerheid staat voor u klaar om u te helpen bij het opstellen, wijzigen of vernietigen van algemene voorwaarden en contracten én alles wat hierbij komt kijken.

Op zoek naar juridisch advies inzake een ondernemingsrechtelijke kwestie?

Iedere ondernemer in Nederland komt in aanraking met het ondernemingsrecht. Dit begint bij het kiezen van de rechtsvorm van de onderneming, tot aan het sluiten van een contract met een andere partij, het opstellen van algemene voorwaarden, het aanstellen of uitkopen van een bestuurder of het openstellen van het (privé)vermogen van de bestuurders of onderneming zelf. Het ondernemingsrecht is continu in beweging en bovendien zijn er veel rechtsregels, grote geldsommen en andere zakelijke partijen bij betrokken. Wij bij Recht & Zekerheid zijn op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het dynamische ondernemingsrecht en zorgen ervoor dat u niet verdwaalt in de zakelijke wereld van het ondernemingsrecht. 

Contact