EXPERTISE

Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectueel Eigendomsrecht in het kort

Bent u een creative designer en wilt u graag een nieuw en uitgewerkt marketingidee uitgeven? Of bent u ondernemer en wilt u een merk voor uw bedrijf uitbrengen?  U kunt uw werken beschermen door intellectuele eigendomsrechten (IE) aan te vragen. Derde partijen mogen uw werk dan niet zonder uw toestemming gebruiken.  Het intellectueel eigendomsrecht bestaat uit het geheel aan quasi-exclusieve rechten die de ideeën, ofwel  “voortbrengsels van het menselijk brein”, beschermen. Een intellectueel eigendomsrecht geeft de rechthebbende exclusiviteit op het gebruik van dit voortbrengsel. Maar welke rechten bestaan er dan precies? Men maakt doorgaans onderscheid tussen het industriële IE en het auteursrecht en naburige rechten. De industriële eigendomsrechten bestaan uit het octrooirecht, merkenrecht, het kwekersrecht, het recht op tekeningen en modellen, handelsnaamrecht, chipsrecht en het databankenrecht. Bij het verkrijgen van een intellectueel eigendomsrecht gelden diverse vereisten die over meerdere (inter)nationale wetten zijn verdeeld. Zo dient uw idee bijvoorbeeld kenbaar te zijn en tot uitdrukking komen; een intellectueel eigendomsrecht op slechts een “idee” is bijvoorbeeld niet mogelijk.

Op zoek naar juridisch hulp inzake het intellectueel eigendomsrecht?

Indien u het vermoeden heeft dat een derde partij uw werk illegaal gebruikt of imiteert, dan kan dit mogelijk vallen onder het strafbare feit “piraterij”. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een derde partij – zonder de vereiste betaling – uw werken downloadt en doorgeeft aan andere niet-rechthebbenden. In dat geval kunt u vorderen dat deze inbreuk op uw recht wordt stopgezet en dat een schadevergoeding wordt betaald. Recht & Zekerheid kan u in deze gevallen voorzien van juridisch advies en begeleiden in het vervolgtraject van de procedure. Onze juristen staan voor u klaar bij al uw IE kwesties. 

Contact