EXPERTISE

Letselschade en Verzekering

Letselschade in het kort

Bent u slachtoffer geweest bij een auto-ongeluk? Is er een medische fout bij u gemaakt? Heeft u letsel opgelopen door andermans toedoen? Óf bent u zelf degene geweest die schade heeft gemaakt voor de tegenpartij ? In zulke gevallen kan er sprake zijn van zogeheten letselschade én kan het slachtoffer recht hebben op vergoeding van deze schade door degene die dit heeft veroorzaakt. Vanzelfsprekend is het dan goed om te weten wat letselschade precies inhoudt en wie, welke rechten en plichten heeft bij het vergoeden van de schade. Er is sprake van letselschade wanneer een persoon als gevolg van een bepaalde (onrechtmatige) daad materiële en/of immateriële schade oploopt. Materiële schade is schade dat in geld is uit te drukken, zoals de schade aan een auto, terwijl immateriële schade voornamelijk wordt gedefinieerd door verdriet, smart, geestelijk gemis of psychisch leed. Hierbij is het van belang dat de schade een gevolg is van het letsel zelf; de schade kun je eigenlijk het beste zien als het verschil tussen wat je voor het letsel wel had én wat je daarna niet meer hebt. De kosten ter vergoeding van deze schade kunnen erg hoog oplopen.

Verzekering in het kort

Een groot deel van Nederlandse bevolking is verzekerd tegen de aansprakelijkheid (en dus ook de daarbij behorende kosten), ingeval zij schade bij een ander veroorzaken. Zo is iedere automobilist in Nederland verplicht om een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten. Dit betekent dat de automobilist die schade aan een andere auto veroorzaakt, verzekerd is voor de te betalen kosten van de tegenpartij. Maar wat nu als een automobilist niet verzekerd is?  Voorts bestaat de aansprakelijkheidsverzekering bedrijfsongevallen in Nederland, zodat werkgevers zich kunnen verzekeren bij ongevallen op de werkvloer. Een aansprakelijkheidsverzekering bedrijfsongevallen is echter niet wettelijk verplicht gesteld voor werkgevers. Vanuit bijvoorbeeld een kostenoverweging, kan het voorkomen dat bepaalde bedrijven niet hiertegen gedekt zijn. In Nederland komen er echter ook situaties voor waar een verzekeraar de schade niet zal dekken, zoals bij geweldsdelicten of een auto-ongeval waar personen zijn omgekomen. 

Op zoek naar juridisch advies inzake letselschade of verzekering ?

Heeft u te maken met een onverzekerde tegenpartij? Weigert de tegenpartij (en diens verzekeraar) de aansprakelijkheid te erkennen? Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor letselschade of bent u van mening dat u juist niet aansprakelijk gesteld dient te worden? Dergelijke geschillen kunnen soms jaren voortduren. In die gevallen is het verstandig om juridische hulp in te schakelen die zich gedurende de hele procedure inzet voor uw belang. De juristen van Recht & Zekerheid hebben ruime ervaring en kunnen u vertegenwoordigen en bijstaan in juridische en gerechtelijke procedures.  Tevens voorziet Recht & Zekerheid u van juridisch advies omtrent uw rechtspositie en juridische mogelijkheden. 

Contact