Het Concurrentiebeding

Nieuwe Wetgeving op Komst

Het concurrentiebeding is een bekend begrip in arbeidsovereenkomsten. Werkgevers maken er vaak gebruik van om hun belangen te beschermen en te voorkomen dat voormalige werknemers bij concurrenten in dienst treden. Het huidige Nederlandse rechtssysteem staat dergelijke bedingen toe, maar er zijn veranderingen op komst die van invloed kunnen zijn op de manier waarop we ze gebruiken.

Wat is een Concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die werknemers verbiedt om na het einde van hun dienstverband vergelijkbare werkzaamheden uit te voeren bij een concurrent of om zelf een bedrijf te starten in dezelfde branche. Het concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer, anders is het niet geldig. Het heeft als doel om het bedrijfsdebiet, waaronder de opgebouwde kennis, goodwill, bedrijfsgeheimen en andere concurrentiegevoelige informatie, te beschermen.

Voorgestelde Wijzigingen in het Concurrentiebeding

Demissionair minister Van Gennip heeft plannen aangekondigd om het gebruik van het concurrentiebeding te reguleren. De voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om het evenwicht tussen werkgevers en werknemers te herstellen. 

1. Begrenzing in duur: De voorgestelde wijziging beperkt de duur van het concurrentiebeding. Werkgevers kunnen werknemers niet langer onbepaalde tijd binden aan een concurrentiebeding. De exacte duur wordt nog nader bepaald, maar dit zal invloed hebben op hoelang werknemers na het verlaten van een bedrijf aan dergelijke beperkingen onderworpen zijn.

2. Voorwaarden aan de geografische reikwijdte: Het beding moet de geografische reikwijdte specifieker definiëren en motiveren waarom deze beperking nodig is.

3. Deugdelijke onderbouwing: De motiveringsplicht voor het concurrentiebeding geldt straks voor alle arbeidsovereenkomsten, niet alleen voor tijdelijke contracten. Werkgevers moeten aantonen dat er een zwaarwegend bedrijfsbelang is om een concurrentiebeding te rechtvaardigen.

4. Verplichte vergoeding bij inroepen concurrentiebeding: Een opvallende wijziging is de invoering van een verplichte vergoeding voor werknemers wanneer een concurrentiebeding tegen hen wordt ingeroepen en ze bij een concurrent gaan werken. De oude werkgever moet in beginsel een vergoeding betalen aan de ex-werknemer gedurende de looptijd van het beding.

Wat Betekent Dit voor Werkgevers en Werknemers?

De voorgestelde wijzigingen worden momenteel verder uitgewerkt en gaan naar verwachting dit jaar nog in internetconsultatie. Werkgevers dienen alert te zijn op deze ontwikkelingen en zich voor te bereiden op mogelijke aanpassingen in hun arbeidsovereenkomsten. Het concurrentiebeding is een waardevol instrument voor werkgevers, maar de voorgestelde wijzigingen benadrukken het belang van een eerlijk evenwicht tussen de belangen van werkgevers en werknemers. Het is van groot belang om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en tijdig actie te ondernemen om te voldoen aan de toekomstige regelgeving omtrent concurrentiebedingen in Nederland. Bij Recht & Zekerheid staan we voor u klaar om u te helpen met al uw juridische vragen en zorgen.

Laatst bijgewerkt op 2 november 2023.