EXPERTISE

Personen- en familierecht (erfrecht)

Personen- en familierecht in het kort

Gaat u binnenkort trouwen, maar u en uw partner weten niet wat daar juridisch gezien bij komt kijken? Gaat u in gemeenschap van goederen trouwen of is het toch verstandig om dit niet te doen? En als u dan kinderen krijgt (via adoptie of geboorte), wiens naam verkrijgt het kind en kan ik dit later nog wijzigen? Óf in het geval conflicten binnen uw huwelijk ontstaan, kunnen dan afspraken gemaakt worden omtrent de afwikkeling hiervan, zonder naar de rechter te stappen? Dit zijn voorbeelden van vragen die het personen- en familierecht in de wet nader regelt. Het personenrecht houdt zich bezig met de rechtspositie van personen, zoals diens bestaan tot het overlijden, naam, woonplaats, handelingsbekwaamheid, vermissing en meerderjarigheid. Het familierecht focust zich op de familiare betrekkingen en relaties tussen personen, zoals afstamming, het huwelijk, echtscheiding, ouderlijk gezag, voogdij en geboorte van een kind. Kenmerkend  is dat het overgrote deel van deze rechtsregels van dwingend recht zijn. Hoewel in het burgerlijk recht doorgaans gebruikelijk is dat partijen zelf afspraken kunnen maken (partijautonomie), geldt dit in het personen- en familierecht niet. Familiaire verhoudingen staan namelijk niet ter vrije bepaling van de partijen. Hoewel het erfrecht een apart rechtsgebied vormt, bestaat er overlapping met het personen- en familierecht. Het erfrecht regelt de wettelijke verdeling van erfenissen en nalatenschappen tussen echtgenoten, (geregistreerde) partners en kinderen. Indien men in het testament niets heeft geregeld hieromtrent, is het de vraag wie, waar recht op heeft en of deze persoon de erfenis aanvaardt.

Op zoek naar juridisch advies inzake het personen- en familierecht of erfrecht?

Het personen- en familierecht en het erfrecht zijn beide complexe rechtsgebieden. Er is vaak sprake van tegengestelde belangen en de emoties kunnen hoog oplopen. Indien u te maken krijgt met deze rechtsgebieden, is het dan ook van belang dat u zich goed laat informeren over uw rechtspositie en de daarbij behorende rechten, plichten en juridische mogelijkheden. Wij bij Recht & Zekerheid snappen in welke positie u zich bevindt en bieden graag een luisterend oor. Recht & Zekerheid voorziet u van passend en adequaat juridisch advies en staat voor u klaar. Indien u liever geen gerechtelijke procedure start, staan wij tevens voor u klaar als mediator. 

Contact