Onze Expertises

Recht & Zekerheid specialiseert zich in 15 verschillende expertises & alle sectoren!

Staat uw rechtsgebied er niet bij? Geen zorgen. Wij houden namelijk van nieuwe uitdagingen! Neem contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Arbeidsrecht_

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de individuele en collectieve (juridische) verhoudingen tussen een werkgever en werknemer. 

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat de regels waaraan de overheid zich dient te houden bij het nemen van een besluit. 

Burgerlijkrecht

Burgerlijk Recht

Het burgerlijk recht betreft alle  rechtsregels omtrent de juridische verhoudingen tussen natuurlijke- en rechtspersonen onderling.

cart-line

Consumentenrecht

Het consumentenrecht bestaat uit het geheel aan rechtsregels die de rechten én plichten van consumenten regelen.  

contractenrecht

Contractenrecht

Het contractenrecht is het recht inzake het bestaan (totstandkoming, duur, inhoud en beëindiging) van de overeenkomst.

coin-euro (1)

Europees recht

Het Europees recht bestrijkt het geheel aan gemeenschappelijke rechtsregels inzake de Europese Unie

family-insurance

Familierecht (Erfrecht)

Het familierecht is het recht inzake het bestaan, de familiaire betrekkingen en de rechtsbevoegdheden van personen.

bulb-checkmark

Intellectueel Eigendom

Het Intellectueel eigendomsrecht bestaat uit een geheel aan exclusieve rechten die de ideeën van het menselijk brein beschermen. 

verzekeringsrecht

Letselschade en Verzekering

Er is sprake van letselschade wanneer een persoon als gevolg van een onrechtmatige daad  materiële en/ of immateriële schade oploopt. 

onderneming

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht betreft het recht inzake rechtspersonen die als doel hebben om winst te maken. 

ictrechtt

Privacyrecht

Indien er sprake is van persoonsgegevens, dan is het privacyrecht  (specifiek de regels uit de AVG) van toepassing.

construction-engineer

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht is het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid.

strafrecht

Strafrecht

Het strafrecht is het geheel aan wet- en regelgeving inzake het recht van de overheid om normschendingen van personen te bestraffen. 

earth-environment-care

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is in te delen in twee rechtsgebieden: het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. 

Huurrecht

Vastgoed- en Huurrecht

Het vastgoedrecht bestaat uit het geheel aan rechtsregels inzake alles dat met onroerende goederen te maken heeft.

Contact