EXPERTISE

Europees recht

Europees recht in het kort

Het Europees recht bestrijkt  het geheel aan gemeenschappelijke rechtsregels inzake de Europese Unie en bestaat uit het primaire en secundaire gemeenschapsrecht. Het primaire recht bestaat uit verdragen en vormen de basis en het fundament van de samenwerking tussen de lidstaten. Het secundaire recht is gebaseerd op de fundamentele uitgangspunten in de EU verdragen en bestaat uit verordeningen, richtlijnen en besluiten. In de loop der jaren is het Europees recht enorm veranderd en is de regelgeving verankerd in Nederlandse wetgeving, regelgeving en rechtspraak. Vandaag de dag vormt het Europese recht een vast straatbeeld in onze rechtspraktijk. Of het nu migratie, milieu, economie, onderwijs of sociale zekerheid betreft, iedere reguliere burger en ondernemer krijgt met het Europees recht te maken. Omdat de rol van het Europees recht blijft toenemen, is het van belang om te weten wat dit voor u of uw onderneming inhoudt. Europese regelgeving kan namelijk grote gevolgen voor u met zich meebrengen. Denk hierbij aan de schending van fundamentele rechten door uw werkgever, zoals het recht op veilige arbeidsomstandigheden,  of wanneer de gemeente middels een genomen bestuurlijk besluit onvoldoende rekening heeft gehouden met uw rechten en vrijheden.

Op zoek naar juridisch hulp inzake een Europeesrechtelijke kwestie?

Kennis van het Europees recht speelt een belangrijke rol bij het succes van uw onderneming en behartiging van uw persoonlijke rechten en vrijheden in het dagelijks leven. Zowel Particulieren als Ondernemers kunnen bij Recht & Zekerheid terecht voor juridische hulp en procesvoering op alle gebieden van het Europees recht.  Zo kunnen onze vakbekwame juristen u vertegenwoordigen en bijstaan in juridische en gerechtelijke procedures voor de bestuursrechter en burgerlijke rechter in Europeesrechtelijke kwesties.  Ook voorziet Recht & Zekerheid u van juridisch advies omtrent uw rechtspositie en juridische mogelijkheden. 

Contact