Consumentenbescherming en de nieuwe EU Cryptowet MiCA

'A Need to Know' voor elke koper

In een wereld waar de digitale valuta snel terrein wint, heeft de Europese Unie (EU) besloten om de cryptomarkt te betreden met haar eigen set regels. Op 9 juni 2023 werd de Markets in Crypto Assets-verordening, oftewel MiCA, gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Hiermee begint de aftelling voor de wet die vanaf 30 december 2024 van kracht wordt. Dit wettelijke kader streeft naar de bescherming van consumenten, het versterken van het vertrouwen en het bevorderen van transparantie binnen de crypto-wereld.

Meer consumentenbescherming onder MiCA

Een van de voornaamste doelen van MiCA is om de bescherming van consumenten te verbeteren. Nieuwe regelgeving zal zich richten op crypto-assets en Crypto Asset Service Providers (CASP’s). CASP’s omvatten bedrijven die diensten aanbieden met betrekking tot crypto-assets, zoals cryptobeurzen, wallets en kredietverstrekkers. Onder MiCA zullen CASP’s strikte regels moeten volgen om de bescherming van consumenten te waarborgen en het vertrouwen binnen de crypto-sector te vergroten. Deze regels zullen onder meer minimumkapitaaleisen, het scheiden van klanttegoeden van bedrijfsfondsen, klachtenafhandeling en het verstrekken van gedetailleerde informatie over de risico’s omvatten. Ook zijn dienstverleners verplicht maatregelen te treffen om marktmanipulatie te voorkomen.

De introductie van meer regulering in de cryptosector kan leiden tot een groter vertrouwen onder investeerders en consumenten. Actieve bedrijven zullen worden onderworpen aan striktere regels en intensievere controles, wat het vertrouwen in de sector zal vergroten. Volgens MiCA moeten digitale valuta een whitepaper indienen bij de toezichthouder voordat ze op de Europese markt kunnen opereren. Deze whitepapers zullen uitgebreide informatie bevatten over de betreffende cryptocurrency, de werking ervan en de risico’s, waardoor de transparantie wordt vergroot.

'Stabielere' Toekomst voor Stablecoins?

Het afgelopen jaar hebben stablecoins aanzienlijke aandacht gekregen in de crypto-industrie, vooral na incidenten waarbij de stabiliteit van sommige stablecoins in het gedrang kwam. MiCA richt zich op het implementeren van regels voor deze specifieke crypto-assets om de stabiliteit en dekking te waarborgen, waardoor investeerders zonder waardeverlies kunnen in- en uitstappen. Deze regels zullen naar verwachting bijdragen aan een verhoogde stabiliteit en betrouwbaarheid van stablecoins voor consumenten.

Met MiCA zal de grens tussen betrouwbare en dubieuze spelers in de cryptomarkt (hopelijk) duidelijker worden. Gereguleerde bedrijven die voldoen aan de vereiste normen en regels zullen worden gezien als betrouwbare actoren. Dit zal consumenten helpen bij het maken van weloverwogen keuzes bij het selecteren van een crypto-dienstverlener. 

Laatst bijgewerkt op 17 september 2023.