EXPERTISE

Burgerlijk Recht

Burgerlijk recht in het kort

Heeft u een huurgeschil? Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen? Wilt u een overeenkomst sluiten? Of heeft u schade geleden? Dit zijn vragen die vallen binnen het burgerlijk recht. Het burgerlijk recht, ook wel het civiel recht of het privaatrecht genoemd, beslaat het geheel aan rechtsregels omtrent de juridische verhoudingen tussen natuurlijke- en rechtspersonen onderling. Burgers, maar ook bedrijven onderhouden in het dagelijkse handelsverkeer uiteenlopende, juridische relaties met elkaar. U kunt hierbij denken aan de relatie tussen een koper en een verkoper bij de (ver)koop van een huis, de verhoudingen tussen bestuurders bij de oprichting van een besloten vennootschap of de relatie tussen een huurder en een verhuurder bij het aangaan van een huurovereenkomst. Maar ook familiare verhoudingen tussen burgers komen in het handelsverkeer voor, zoals het huwelijk, een samenlevingscontract of de relatie tussen voogd of ouder en het kind.  Indien er sprake is van een conflict, wijziging of verkrijging in zulke relaties, is het burgerlijk recht van toepassing. 

Op zoek naar juridisch advies inzake een civiele kwestie?

Heeft u te maken met een juridisch conflict met een of meerdere personen en weet u niet waar u moet beginnen? In dat geval is het verstandig om juridisch advies in te winnen over uw rechtspositie en de juridische middelen om uw gelijk te behalen. Recht & Zekerheid is gespecialiseerd in het burgerlijk recht en levert u passende en adequate juridische hulp omtrent uw rechten en plichten in een juridisch geschil. Tevens kunnen wij u bijstaan en vertegenwoordigen in een gerechtelijke procedure en begeleiden wij u gedurende het vervolg van het juridische traject. 

Contact