EXPERTISE

Bestuursrecht

Bestuursrecht in het kort

Bent u het niet eens met een besluit van de overheid? Is uw aanvraag afgewezen? Heeft u onterecht een boete gekregen? Of brengt een bepaald besluit milieu- en of geluidsoverlast met zich mee? Dit zijn vragen die vallen binnen het bestuursrecht: het rechtsgebied waarin de verhoudingen tussen de overheid en de Nederlandse burger worden geregeld. Het bestuursrecht, of administratief recht, omvat de regels waaraan de overheid zich dient te houden bij het nemen van een besluit. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de beslissingsruimte van de overheid niet onbegrensd is. Desalniettemin speelt de overheid een belangrijke rol in het leven van de Nederlandse burger en komt u als bedrijf én particulier regelmatig in aanraking met besluiten van de overheid. Deze besluiten kunnen van grote invloed zijn en het komt regelmatig voor dat u het niet eens bent met zo’n besluit, of dat de overheid een fout heeft gemaakt in de beslissing. In die gevallen wilt u tegen de overheid in bezwaar en/of beroep kunnen gaan. 

Op zoek naar juridisch advies inzake een bestuursrechtelijke kwestie?

Het bestuursrecht bestaat uit een omvangrijk stelsel van wetten en maatregelen, met ingewikkelde regels en procedures, waarbij veel verschillende instanties betrokken zijn. Ook bestaan er fatale termijnen die aangehouden moeten worden. De formele valkuilen maken het bestuursrecht voor de normale burger een erg ingewikkeld gebied om zich in te bewegen, terwijl beslissingen op het gebied van bestuursrecht vaak ingrijpende gevolgen hebben voor de belanghebbenden. Hierom is het van belang u goed en tijdig te laten adviseren. Bij Recht & Zekerheid weten wij de weg in het complexe web van regels binnen het bestuursrecht en kunnen wij u hierin adequaat adviseren en bijstaan. Onze juristen kunnen u van dienst zijn bij het opstellen en controleren van een bezwaar- of beroepschrift. Zij leggen u in duidelijke taal uit hoe u het beste uw zaak kan aanpakken en geven u een inschatting van de kansen. Bij Recht & Zekerheid zijn wij op de hoogte van uw rechten en verplichtingen en kunt u vertrouwen op een gedegen analyse. Wij zorgen ervoor dat uw belangen worden gewaarborgd. 

Contact