EXPERTISE

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht in het kort

Heeft u een arbeidsconflict? Heeft uw werkgever u ontslagen, maar bent u het er niet mee eens?  Wilt u een vaststellingsovereenkomst laten opstellen? Of houdt uw werkgever of werknemer zich niet aan de gemaakte afspraken? Dit zijn vragen die vallen binnen het arbeidsrecht: het rechtsgebied dat de individuele en collectieve (juridische) verhoudingen tussen een werkgever en werknemer regelt. Op het moment dat er sprake is van een arbeidsrechtelijke relatie tussen een werknemer en een werkgever, is het arbeidsrecht altijd van toepassing op deze juridische relatie. De werknemer verbindt zich namelijk door middel van een arbeidsovereenkomst contractueel aan de werkgever om onder diens arbeidsvoorwaarden te werken voor een bepaald (minimum)loon. In het arbeidsrecht staat de wet- en regelgeving die onder andere betrekking heeft op de hoogte van het minimumloon, de duur van de arbeidsovereenkomst, de opzegtermijn van arbeidsovereenkomsten, arbeidsongevallen en de ontslagregels.

Op zoek naar juridisch advies inzake een arbeidsrechtelijke kwestie?

Geschillen tussen een werkgever en werknemer kunnen van grote impact zijn op het leven van beide partijen. Er is vaak sprake van tegengestelde belangen, waardoor de juridische kosten erg hoog op kunnen lopen. Indien het arbeidsrecht onbekend terrein voor u is, dan is het verstandig om advies in te winnen over uw rechtspositie en de daarbij behorende rechten en plichten. Indien u behoefte heeft aan rechtshulp inzake het arbeidsrecht, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Bij Recht & Zekerheid staan wij voor u klaar om u te voorzien van passende juridische hulp bij al uw arbeidsrechtelijke kwesties en of conflicten. Dit geldt uiteraard voor zowel particulieren als ondernemers.

Contact